Булінг

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

ЩОДО ПРОТИДІЇ

БУЛІНГУ

 

Місяць

 

Зміст роботи

 

 

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка

про виконання

 

 

1.      Забезпечення інформацією сайт школи щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року за №2657 - VIII та покласних стендів за тематикою «У нас тільки ТАК!»

2.      Розміщення на шкільному веб-сайті, дошці оголошень:

·         Телефон довіри;

·         Правила поведінки здобувачів освіти;

·         План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу;

·         Процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в закладі освіти;

·         Порядок реагування  на доведені випадки булінгу у школі та відповідальність  осіб, причетних до булінгу.

До 10.09.2019

 

Лаборант

 

 

 

3.      Створити комісію з розгляду випадків булінгу та оформити журнал реєстрації рішень комісії

До 05.09.2019

ЗДВР

 

 

 

4.      Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню педагогічними працівниками

Протягом року

Педагогічний колектив

Наказ

 

 

5.      Проходження безкоштовного курсу «Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті EdEra, «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS»)

Протягом року

Практичний

Психолог Педагогічний колектив

 

 

 

6.      Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

Протягом року

Класоводи1-4-х класів

 

 

 

7.      Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Протягом року

Психолог, соціальний педагог

 

 

 

8.      Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу 

Один раз на семестр

Психолог, соціальний педагог

Звіт

 

 

9.      Тренінг «Стоп боулінг!»  (8-11 класи)

Вересень

Психолог

План

 

 

10.   «Скринька довіри»

Протягом року

Всі учасники освітнього процесу

Довідка

 

 

11.  Години відвертого спілкування за участю представників ювенальної превенції Національної поліції

Згідно графіку

ЗДВР

 

 

 

12.  Місячник «Зупинимо булінг разом!»

02.10.2019-

02.11.2019

ЗДВР

Графік

 

 

 

13.  Година спілкування «Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що з цим робити» (5кл)

27.09.2019

Класні керівнки

5-х класів

Наказ

План

 

 

 

14.  Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

03.10.2019

Голова МО

План-конспект

 

 

15.  Тренінг для учнів 5-6 класів «Як не стати учасником булінгу»

07.10.2019

Психолог

Класні керівники

Протокол

 

 

16.  Тренінг для учнів 7-8 класів «Як не стати учасником булінгу»

08.10.2019

Психолог

Класні керівники

План

 

 

17.  Тренінг для учнів 9-11 класів «Як не стати учасником булінгу»

09.10.2019

Психолог

Класні керівники

План

 

 

 

18.  Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

11.11.2019

Психолог

Залучені фахівці

План

 

 

19.  Заняття «#Булитинекруто»

22.11.2019

Соціальний педагог

Конспект

 

 

20.  Імітаційна гра для учнів 5-8 класів «Жертва у дитячому колективі. Як навчити школяра протидіяти булінгу»

25.11.2019

Класні керівники

5-8 класів

План-конспект

 

 

 

21.  Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

09.12.2019-13.09.2019

ЗДВР

 

 

 

 

22.  Анонімне анкетування учнів 5-11 класів про випадки булінгу (цькування) у школі

11.12.2019

 

Психолог

План

 

 

 

 

23.  Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

12.12.2020

 

Класні керівники

Аналітична довідка

 

24.  Година спілкування «Кібербулінг як проблема порушення прав людини» ( 7 клас)

18.12.2020

Кл.керівник

7- клас

 

Аналітична довідка

 

 

25.  «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

Заняття «Що таке доброта»

20.01.2020-

24.01.2020

ЗДВР

Педагог організатор

Соціальний педагог

Практичний Психолог

План-конспект

 

 

 

26.  Година спілкування «Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу» (9 клас)

29.01.2020

Класний керівник

План

Сценарій

 

 

 

 

27.  Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів

04.02.2020

Психолог

Соціальний педагог

План-конспект

 

 

28.  Година спілкування «Безпечний інтернет» (10-х класів)

12.02.2020

Вчитель інформатики

Довідка

 

 

29.  Конкурс плакатів проти насильства «Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом?»

05.03.2020

 

Учнівський сенат

План-конспект

 

 

 

30.  Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті» (1-4 класи)

07.04.2020

Вч. інформатики в початкових класах

Фото-звіт

 

 

31.  Нарада при  директорові  «Контроль стану роботи щодо запобігання булінгу в навчальному закладі»

17.04.2020

ЗДВР

План-конспект

 

 

32.  Загальношкільний квест «Булінгу-НІ»

15.05.2020

Педагог організатор

Довідка

 

 

 

33.  Звіт про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу.

20.05.2020

ЗДВР

 

Сценарій

 

 

 

 

Про освіту
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
Детальніше:
http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

 

 Про освіту

Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки;

розробляє стратегію розвитку освіти України, інші стратегічні документи, державні цільові програми у сфері освіти і науки та бере участь у їх реалізації;

здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах повноважень, визначених законом;

організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток системи освіти;

затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти;

забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти та інших державних інформаційних систем освіти;

затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті;

з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;

узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки;

затверджує порядок визнання здобутих в іноземних закладах освіти документів про освіту;

затверджує форму і зміст документів про освіту державного зразка;

формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, професійної, вищої освіти та стипендійного фонду;

розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його управління;

надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти;

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про державні пріоритети з підготовки фахівців, педагогічних, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у розрізі галузей знань;

розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти;

розробляє ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також перевірку дотримання ними ліцензійних умов;

формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, затверджує положення про акредитацію центрів сертифікації педагогічних працівників;

забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти;

затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу освіти;

затверджує типові освітні програми;

затверджує порядок проведення акредитації освітніх програм, інших заходів щодо здійснення контролю якості освіти, визначених законами України;

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює повноваження засновника щодо державних закладів освіти;

затверджує положення про власні постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;

здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією, цим Законом та іншими законами України.

2. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади освіти, а також закладами освіти незалежно від форми власності.